Click on their name to see the photos!

 

Mikes uti bernese puppies gallery new!

 

Saba : Inka :: Panda & Tristan :: Tristan & Debby

Debby :: Panda :: Tristan :: Winter Photos

Mikes uti bernese puppies gallery

 

Litter

 Parents

 Offsprings


11/02/2004

Debby X Tristan

Bumbi -"Boldizsár" ,

Buster, Braun, Bob, Boni


21/11/2006

Holly X Tristan

Dolly , Dakota, Dublin,

Domino, Dino


19/07/2004

Debby X Tristan

Eosz -"Panda",

Emma, Evelyn, Edison, Eros


11/04/2005

Liget-Bérci Róza

X

Tristan

Kenzo, Keyco, Kimba & Kora, Kleopatra, Kitty, Karina


19/02/2007

Inka X Tristan

Lotti , Leonardo, Luxor, Lewis,

Leon


17/06/2007

Holly

X

Zalaparti Berni Nico

Memphisto, Mozart,

 Moses, Macho, Merlin, Madison,


07/07/2007

Kimba

X

Zalaparti Berni Nico

Nokia, Number One, Napoleon, Newton, Nelson, Niagara


10/02/2006

Debby

X

Cartouch van t' Pachthof

Sarah, Sindy, Saffi


15/03/2008

Eosz

X

Tristan

Panda Baby


14/02/2009

Holly X Tristan

Orlando, O'Neil, Obama, Zeus, Ofra, O'Hara, Opium, Ofelia


31/03/2009

Eosz

X

Moses

Peggy, Pamelia


03/04/2009

Kitty

X

Moses

Busco, Ceasar, Mathew, Scotty, Milo, Lady, Kira, Dana